Tolkelogin

Gør det nemt og overskueligt for jeres tolke!

Med TolkeAdmin får jeres tolke deres eget login, som giver dem adgang til en mobiloptimeret webapp.

TolkeAdmin gør det utroligt let og overskueligt for jeres tolke at holde styr på deres arbejdsopgaver, både igangværende, kommende og afsluttede opgaver.

Jeres tolke får automatisk tilsendt en SMS-notifikation om nye arbejdsopgaver og dagen før en arbejdsopgave, får tolken en påmindelse tilsendt.

TolkeAdmin holder styr på alle dokumenter. Tolkebilagene bliver underskrevet digitalt af tolken og kunden via tolkens mobilskærm.

Jeres tolke får adgang til en kalender, hvor de arbejdsopgaver de påtager sig, automatisk bliver indskrevet. Når en tolk skal holde ferie, skal han/hun blot skrive det i kalenderen, så ved systemet det og tolken får derfor ingen arbejdsopgaver i denne periode.

Jeres tolke har mulighed for at fravælge at få arbejdsopgaver i bestemte områder.

Med TolkeAdmin er det muligt for tolken at vise hvilke tolkespecialer han/hun besidder.

  • Mobiloptimeret web-app
  • Kalender med automatisk indskrivning af arbejdsopgaver m.m.
  • SMS-notifikation om arbejdsopgave
  • Digital underskrift med touch
  • Hurtig og let indsendelse af tolkebilag
  • Mulighed for at fravælge områder
  • Tolkespecialer