Kundelogin

Gør online bestilling muligt!

Med TolkeAdmins kundelogin kan jeres kunder nemt og enkelt oprette bestillinger online.

TolkeAdmins online booking er simpel og let at benytte.

Det er muligt at oprette flere tolkeopgaver med forskellige datoer under samme bestilling.

TolkeAdmin giver jeres kunder mere tryghed og bedre overblik over jeres bestillinger.

Kunderne kan se hvilke sprog jeres tolke kan oversætte/tale.

Kunder med flere medarbejdere kan få et fælles login, et såkaldt gruppelogin.

Jeres kunder kan vælge om de ønsker en specifik eller kønsbestemt tolk ved bestilling.

  • Overblik over kundens bestillinger
  • Online bestilling af tolk
  • Fakturering til EAN eller CVR.
  • Ønsk specifik eller kønsbestemt tolk
  • Muligt at tilføje flere tolkeopgaver på en bestilling
  • Bedøm bestillingen/tolkens arbejde
  • Gruppelogin – et login til kunden med flere medarbejdere/underafdelinger